zyNox IT Group

Asistență și Suport I.T.

Alte Servicii

Ai nevoie de ajutor?

Cum se acordă Asistența și suportul I.T.?

Utilizând mijloace specifice, de la asistență telefonică și sprijin prin e-mail până la suport la distanță cu aplicații de acces remote, se optează întotdeauna pentru cea mai eficientă variantă în identificarea și rezolvarea problemelor. Suportul remote include, dar nu se limitează la, următoarele operațiuni:

 

  • Probleme cu sistemul de operare
  • Funcționarea incorectă a aplicațiilor sistem
  • Incompatibilitatea programelor instalate
  • Interferențe între echipamente/programe în rețea
  • Configurarea incorectă a diverselor aplicații și echipamente
  • Erori aleatorii ale programelor utilizate
  • Probleme cu caseta de e-mail și browserul de internet
  • Lipsa anumitor programe necesare desfășurării activității clientului
  • Pentru suportul la distanță cu aplicații remote-access, accesul la internet al echipamentului în cauză este esențial.

 

Diagnoza și Depanarea Defectelor prin Internet:

O gamă variată de probleme poate fi diagnostica și remediată prin internet, direct pe echipamentul clientului, generând economii semnificative de timp și costuri. Acestea includ configurarea incorectă a programelor pentru accesul la servicii online, pierderea datelor din cauza funcționării necorespunzătoare a programelor antivirus, configurarea incorectă a echipamentelor în rețea și a perifericelor.

 

Configurare și Optimizare Calculatoare la Distanță:

Pe lângă remedierea defectelor prin asistență la distanță, se efectuează configurări software și hardware prin internet, precum și operațiuni de optimizare, cum ar fi eliminarea programelor inutile, curățarea cache-ului și configurarea echipamentelor de rețea pentru optimizarea funcționării altor echipamente și aplicații.

 

Instalare/Dezinstalare Software și Drivere Remote:

În cadrul proceselor de diagnoză, depanare și optimizare remote, sau la cererea clientului, se realizează instalarea și dezinstalarea de software, actualizarea de drivere, reinstalarea și actualizarea de aplicații, programe antivirus și suite de productivitate.

Asistența IT și suportul tehnic cu deplasare la sediul clientului în regim de urgență, cu un orar extins, funcționează ca un Helpdesk IT cu suport level 1 & 2, și level 3 acolo unde se aplică.

 

Acesta include atât asistență la distanță, cât și la sediul clientului, accentuând eficiența și rapiditatea.

 

Echipa este disponibilă pentru a oferi suport cu deplasare la sediul clientului în regim de urgență, conform planurilor tarifare și abonamentelor de asistență și mentenanță.

Mentenanță periodică reprezintă întreținerea tehnologiei de calcul din dotarea clientului pentru asigurarea funcționării la parametri optimi.

 

Operațiunile incluse în mentenanța periodică sunt planificate și concepute pentru a preveni și elimina în mod timpuriu factorii care pot duce la apariția defectelor și la funcționarea necorespunzătoare. Setul de operațiuni și frecvența acestora sunt stabilite în funcție de nevoile specifice și sunt prezentate clientului, având în vedere eficiența.

 

Planurile de asistență și mentenanță au fost elaborate pentru a oferi un cadru legal/contractual al relației cu clientul.

Suport Tehnic

Indiferent de natura problemelor, fie ele minore, temporare, legate de hardware/periferice, sistematice cauzate de software cu probleme de compatibilitate, sau diverse situații generate de modificări pe site-urile utilizate

Asistența și suportul IT reprezintă un ansamblu de servicii esențiale în gestionarea și menținerea operațională a infrastructurii informatice, acoperind o gamă diversă de probleme

ZyNox IT oferă experiența și devotamentul echipei pentru a satisface nevoile clienților, punând accent pe eficiență, transparență și comunicare.

image
Performanța Calculatorului
Diagnosticarea și remedierea problemelor legate de funcționarea lentă a sistemelor informatice.
image
Gestionarea Mesajelor de Eroare
Identificarea și soluționarea mesajelor de eroare pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a aplicațiilor și sistemelor.
image
Gestionarea Emailului
Furnizarea de suport pentru întrebări sau probleme legate de utilizarea și configurarea serviciilor de email.
image
Probleme Legate de Imprimantă / Multifuncțională
Soluționarea dificultăților întâmpinate în utilizarea și conectarea la dispozitivele de imprimare.
image
Utilizarea Programelor
Instalate
Asistență în utilizarea eficientă a software-ului instalat și rezolvarea eventualelor probleme de compatibilitate.
image
Consultanță pentru Achiziții
Consiliere în procesul de selecție și achiziție a echipamentelor și software-ului potrivit.
image
Extinderea sau Modificarea Rețelei
Consultanță privind optimizarea și modificarea rețelei de calculatoare în conformitate cu cerințele organizației.
image
Găzduire Website
Furnizarea de suport pentru gestionarea și întreținerea site-urilor web ale organizației.
image
Securitate I.T.
Implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea integrității și confidențialității datelor.